Statuto

Den grundläggande ställningen för Monarki Savoy, fyra mars, känd som Status albertine, eller Statuto, namnet på kung som utfärdades Karl-Albert av Sardinien. Det antogs av Kungariket Sardinien, den fjärde mars, och definierades i Ingressen autograf av Karl-Albert,»grundläggande Lag, evig och oåterkallelig från Monarkin»sardiska. Sjuttonde dagen i mars, med skapandet av Kungariket Italien, det blev konstitutionen av den nya förenade Italien fram till, då, genom lagstiftning, förordningar, antogs en konstitutionella system övergående tills tillämpningen av konstitutionen av den italienska republiken, den januari. Följande revolutionära rörelser av bourgeoisin som deltar också aristokratin i de viktigaste städerna i konungariket Sardinien, Karl-Albert tar en