Stämning

Ett föreläggande är en juridisk handling som styrker en skuld och tillåter kreditgivaren att gå vidare med en sådan forcerad körning på egendom som av gäldenären i villkor som är specifika för varje åtgärd av prestanda (t ex i form av en stämningsman (huissier de justice). Mer helt enkelt, det är en»skrift som ger kreditgivaren rätt att få de tvingas indrivning av skulden (utmätning av egendom)». Förordnandet kan verkställas i enlighet med en fransk nationell lagstiftning, men också på grund av särskilda avtal om erkännande av internationella beslut. I Frankrike, en exekutionstitel är en handling som fastställer att en vätska