Skiljedomstolen

För denna begäran för ett konto. Domstolen består av en eller av flera personer. Dessa individer är domare. Domare är medvetna om en tvist mellan två individer. Domarna lyssna på var och en av motståndarna. Då domstolens överläggningar i syfte att urskilja rätt och rätt för den andra. Domstolen uttalar en dom Två människor kan vara överens om, genom avtal, att tvisten kommer att bedömas och beslutas av en sådan domstol. Det sägs att denna domstol är en skiljedomstol. De beslut som fattas av skiljenämnden blir då en förpliktelse mellan de två motståndarna. När domstolen att staten, Staten garanterar verkställighet