Nyttjanderätt och rätt att använda: skillnader och fördelar

Nära till nyttjanderätt, rätt använda har vissa fördelar, särskilt i fråga om överföring