Länsrätten (Frankrike)

I Frankrike, en administrativ domstol är en domstol i första resort, och i allmän lag i administrativ ordning. Förvaltningsärenden har hävdat sin självständighet i förhållande till förvaltningen under Artonhundratalet och har utvecklat en rättspraxis (det vill säga, de regler i lagen definieras av domare) i fråga om att balansera rättigheterna för medborgare med behov av offentlig service. Genom beslut av tjugoandra juli,»att handla av validering», det konstitutionella Rådet har erkänt att oberoende av administrativa behörighet är en del av de grundläggande principer som erkänns av lagarna i Republiken (PFRLR). Den administrativa domstolar har skapats genom dekret nr. av de trettio