Kurser från den allmänna redovisnings — och skattemässiga och sociala Skulder — MOMS

Detta ämne innehåller skatter, tullar, betalningar och andra avdrag som bolaget ansvarar för, och de belopp som på grund av de sociala organ (URSSAF och pensionsfonder). T. V. A. är en indirekt skatt på den omsättning inklusive principen är att belasta den slutlige konsumenten. Företag debiterar sina kunder skatt för Staten, men för att driva in skatter som har varit faktureras av sina leverantörer genom att dra av det belopp av den skatt som ska betalas till skattemyndigheten avseende försäljning av omfattningen av tillämpningen av skatte och villkoren för återbetalning av MERVÄRDESSKATT på inköp som bestäms av bestämmelser om skatter