I fördraget i Rapallo

Fördraget i Rapallo undertecknades den sextonde dagen i April för Weimar-Tyskland och SOVJETUNIONEN i marginalen av avtal i Genua. Detta fördrag tillåter båda parter att bryta den isolering som de omfattas av efter Första Världskriget och den bolsjevikiska revolutionen. Det är som förhandlats fram av Walther Rathenau och Sedan von Maltzan (de), tyska sidan, och Kristna Rakovski och Adolf Joffé, sovjetisk sida. Genom det här fördraget, Tyskland och SOVJETUNIONEN ge upp krigsskadeståndet att de har ett ansvar för varandra och att återupprätta diplomatiska förbindelser och handelsförbindelser (klausul om mest-gynnad-nation). Det sätter också en gemensam militär hemlighet, som varade fram till