En skrivelse av varsel för en uppsägning (anställda på home (hem) — Modell, till Exempel typ

Hur avskeda sina anställda hemma och följande av arbets-Kod I slutet av intervjun, om arbetsgivaren tar beslutet att avskeda den anställde, det måste skicka honom eller henne ett i denna mening. Dessutom måste det uppfylla ett meddelande, men också bevilja hans eller hennes anställdas frånvaro timmar för hans sökande efter ett nytt jobb. Utöver den avtalsenliga uppsägning av anställningsavtalet, har arbetsgivaren rätt att avskeda sina anställda hem av personliga skäl, om han hon har sannolika skäl för att göra så, eller om den anställde har förklarats otjänliga av företagsläkaren och att dess omklassificering är omöjligt. Dessutom, det är en form