Det civila

I allmänhet avses med civila hänvisar till alla icke-militära allmänna och medborgarna i synnerhet. Det är lika bra att vi pratar om: attack medvetet till en civil i en tid av krig är anses av Genève-Konventionen som en krigsförbrytelse. Det är dock vanligt att civila offer för kriget, i synnerhet under bombningarna. I: a protokoll extra till Genève-Konventionerna innehåller i artikel femtio som, i synnerhet,»är att betrakta som en civil är en person som inte tillhör någon av de kategorier som avses i artikel fyra Har))), och i Tredje Konventionen och artikel fyrtio-tre i detta Protokoll. I fall av tvivel,