den psykiatriska undersökningen: undersökningen process — Det är att Veta

Intervju med patienten är den viktigaste tiden för en psykiatrisk undersökning, men man kan få information på psyket i ämnet på annat sätt: Det syftar till att rekonstruera personlig historia av patienten och sjukdomen. De viktigaste teman för att leta efter är: Det är för att identifiera de viktigaste socio-demografiska egenskaper, såsom: namn, ålder, kön, adress, är att identifiera den främsta orsaken för som patient konsulterar, där han är uppmuntras att se en läkare enligt de särskilda villkor som av klaganden eller av den medföljande c — släkten psykiatrisk: psykos, neuros, störningar av doshas, historia av självmord i Familjen medico-kirurgiska