Advokater per telefon

Har du ett företag och vill dra nytta av CIR, det vill säga, Forskningen Skatt kredit, men du vet inte hur man ska göra för att få det. Ok. Den Forskning skattereduktion är faktiskt en finanspolitiska incitament för innovativa företag att finansiera en del av sin forskning och utveckling. Det är ett allmänt stöd för forskning och utveckling av företag, utan begränsning till bransch eller storlek. Företaget kan dra nytta av CIR i form av återbetalning eller nedsättning av skatt på företag. Villkor för återbetalning av CIR beror på företagets situation. Du kan också besöka webbplatsen bendotti-advokat för mer information.