Advokat specialiserad på fastighetsrätt

Avgifterna för en advokat specialiserad på fastighetsrätt inte är avtalsenlig När det kommer till kommersiella hyresavtal, advokat avgifter är högre än bostadsarrende Beloppet av en halv-timme för konsultation på företaget är hundra göra halv-timme moms för en timme. Advokatbyråer ge råd och stöd i samband med tvister av företag, lokala myndigheter eller enskilda. Dessa proffs definiera en strategi för att köpa fastigheter, förvaltning eller försäljning. Advokatbyråer svara på behoven av fastigheter projekt och följa med sina kunder i olika faser. Webbplatsen ger dig mer information om de fastigheter lag och den roll av en fastighet advokat Att få råd från