Support: belopp och schema för beräkningHur att beräkna underhållsbidraget med hjälp av skalan och rutnät av justitieministeriet