Simulator för beräkning av makar stöd - underhåll - service-offentliga

Endast domaren, om det är beslagtagna, kan för den slutliga beloppet av den pension som tar hänsyn till den särskilda situationen för föräldrarnaHänsyn tas till den personliga resurser för gäldenären är föremål för beskattning och sociala förmåner, med undantag av sådana som syftar till att förbättra levnadsstandarden för barn (exempelvis familjeförmåner). Reducerad: barnet ligger främst i en av föräldrarna och uppehållstiden med den andra föräldern är mindre än fyra residence tid totalt. Denna kan bestå av en rätt till besök och boende ovanligt på grund av avsaknaden av en förälder, eller en rätt att få tillgång till enkel, utan boende, om föräldern inte har ett boende som passar eller att ett sådant boende skulle inte vara förenligt med barnets bästa Klassiska: residence ligger främst i en av föräldrarna och uppehållstiden med den andra föräldern, det är lika med fyra residence tid totalt (ex: en helg om två och en halv av skollov) Suppleant: barnen bor växelvis i det land där var och en av föräldrarna. Residence alternée kan ge upphov till ett bidrag till underhåll och utbildning av barnen när föräldrarna inte har nått en överenskommelse om fördelning av kostnader för barnet enligt deras resurser eller när en av föräldrarna inte kan stå ensam den ekonomiska bördan av residency program. Därför tagit hänsyn till alla de barn vars förälder som inte har stöd, även de som inte bor med honom. Priset sätts enligt en referenstabell som publiceras årligen av justitiedepartementet.