Länsrätten i Caen: HemDen administrativa domstol är behörig att döma den stora majoriteten av tvister som härrör från verksamhet till de offentliga myndigheterna.

Caen administrativa domstol avslog begäran av två fångar på förhållandena i fängelset. Förvaltningsrätten i Caen var undertecknat med staplar av dess behörighet tjugonde dagen i December ett avtal för främjande av medling Caen förvaltningsdomstolen och kammarrätten i Nantes undertecknade med pinnarna i Caen, Coutances-Avranches. Den skrivelse av den rättspraxis av förvaltningsdomstolen i Caen, som omfattar perioden från juli till juni är publicerad av arbetet med förbättring Av mottagning av allmänheten och av efterlevnaden av standarder för tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet kommer att äga rum