Inrättandet av ett pass - Benin-Diplomati

intyg om anställning eller slutet av lärlingsutbildning

En kopia av ett personbevis tillsammans med komponenten N° eller en suppletory dom

tillsammans med PV-certifiering - ett bevis för yrket (diplom.

intyg om utbildning.

register av handeln till näringsidkaren) - Fyra passfoto i färg vanlig bakgrund av en ljus färg (ljus blå.

ljus grå eller beige) - För minderårig som inte fyllt arton år: föräldrars tillstånd legaliserade och undertecknas av fader och moder mindre - I mål om äktenskapsskillnad mellan föräldrarna: beslut av domstol skilsmässa fler tillstånd legaliseras av den förälder som har vårdnaden om barnet - För utländska medborgare: en bestyrkt kopia av den konsulära kort med födelseattest plus kostnaden för inrättandet av id-kort om den tidigare har löpt ut - För utrikes födda: ett intyg om medborgarskap plus födelseattest eller en suppletory dom av den förälder i Benin.