Etik — juristerTill skillnad från enkla»merchants of law», advokater hålls till en strikt följa en etik krävande

De grundläggande principer som styr yrke är oberoende, integritet, värdighet och tystnadsplikt

I händelse av överträdelse av etiska regler, advokat, är föremål för disciplinära sanktioner som kan vara allt från en varning till en ban (tillfälligt eller permanent) för utövandet av yrket