Avdelningen för administrativa Frågor — Islamisk Organisation för Utbildning, Vetenskap och Kultur — ISESCOAvdelningen för administrativa Frågor är den enhet som ansvarar för att säkerställa rätt funktion inom Generaldirektoratet för ISESCO på den administrativa nivån, genom att mobilisera alla resurser som krävs för att göra detta

Avdelningen för administrativa Frågor omfattar följande affärsområden:-Avdelningen för human Resources-Avdelningen för administrativa Tjänster, Avdelningen för Huvudkontor och Konferenser-pr-avdelning, Avdelningen för Förbrukningsmaterial, Utrustning, Lager och Underhåll